مخازن

جوتن ارائه کننده راه حل های کنترل خوردگی برای مخازن ذخیره سازی شیمیایی و گاز می باشد. برای بیش از ۳۰ سال جوتن پوشش و خدماتی که موجب گسترش عمر می گردد را عرضه کرده است، عملکرد عملیاتی و تضمین جریان در مخازن و ترمینال ها. به عنوان یک نوآور ما راهبر صنعت در تکنولوژی پوشش و خدمات از جمله حفاظت در برابر آتش و پوشش با عملکرد بالا هستیم.