خطوط لوله

جوتن با چالش های صنعت نفت و گاز، آب و معادن در شرایط و زمان های متفاوط مواجه شده است. چه در زیر زمین باشد چه بر روی زمین، شما یک راه حل نوآورانه با ما پیدا خواهید کرد.


پوشش های جوتن مهندسی شده اند برای محفاظت از خطوط لوله

امروزه خطوط لوله در برخی از شدیدترین شرایط زیست محیطی در حال کار هستند، شما می توانید به پوشش های همجوش پیوند اپوکسی (FBE) جوتن با مزیت کار در دمای بالا اعتماد کنید.

محدوده جوتن برای پوشش های مایع نیز طراحی شده است تا شما با اعتماد به نفس کامل پوشش مناسب را برای محافظت از خطوط لوله خود انتخاب کنید.

از رنگ خطوط لوله، خم و اتصالات، شیر آلات تا جوش اتصالات می توانید از جوتن برای پوشش خطوط لوله خود استفاده کنید.