نفت و گاز

جوتن ارائه دهنده جهانی راه حل های کنترل خوردگی برای صنعت نفت و گاز است. برای بیش از ۳۰ سال جوتن پوشش و خدماتی که موجب گسترش عمر می گردد را عرضه کرده است. عملکرد عملیاتی و تضمین جریان در کارخانه های شیمیایی و ترمینال ها. به عنوان یک نوآور ما راهبر صنعت در تکنولوژی پوشش و خدمات از جمله حفاظت در برابر آتش، و پوشش با عملکرد بالا هستیم.