سکوی دریایی

جوتن پیشرو در بازار جهانی سکوهای دریایی برای خوردگی و حفاظت در برابر آتش سوزی است، در طول پنج دهه گذشته ما با سکو های نفت و گاز کار کرده ایم. پوشش های با کارایی بالا و راه حل های موتمن ما در هزاران سکوی دریایی در سراسر جهان استفاده می شود. جوتن شریک کسب و کار شما، حمایت از شما برای رسیدن به اهدافتان و محافظ اموالتان است.