رنگ های دریایی

رنگ های دریایی جوتن پیشرو در ارائه پوشش های دریایی صاحبان کشتی و مدیران فعال در ساخت درای داک و بازارهای تعمییر و نگهداری.
نکات برجسته سال ۲۰۱۲

▪ رشد آهسته به دلیل سقوط بازار کشتی سازی

▪ تقویت مفاهیم درای داک و سی استاک توسط جوتن برای رشد بازار تعمییر و نگهداری

▪ محفوظ کردن تعدادی از قراردادها برای مفهوم اچ پی اس Hull Performance Solutions

▪ راه اندازی یک طیف گسترده از سيليل اكريلات ضد رسوب